ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE LOCUIESC ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI PRIMESC PENSIE DIN RUSIA

Din 16 iunie 2014, Fondul de pensii al FR nu mai primește adeverințe cu privire la aflarea în viață, autentificate la secția consulară a Ambasadei.

Pentru perfectarea acestor adeverințe este necesar să vă adresați la notarii moldoveni. Conform acordurilor internaționale, actele perfectate de către aceștia, în forma convenită, sunt acceptate de Fondul de Pensii al Federației Ruse fără a mai fi necesare și alte autentificări.

Adeverința (inclusiv și ștampilele) trebuie să fie perfectată în limba rusă (sau să fie tradusă în limba rusă). Este necesară indicarea rechizitelor actului de identitate.

Cetățenii Rusiei, atunci când apelează la notarii moldoveni, trebuie să aibă cu ei pașaportul rusesc pentru plecări în străinătate. Cei care dețin doar pașaportul rusesc intern pot solicita consultații pe marginea chestiunilor legate de asigurarea cu pensii la serviciul consular în zilele de marți și joi strict între orele 10.00 și 11.00.

Departamentul Consular al MAE al Rusiei a lansat un site (https://pension.kdmid.ru) pentru depunerea de către cetățenii ruși care locuiesc în afara granițelor a cererilor de eliberare a certificatelor de pensii și completarea actului cu privire la prezentarea personală, cu respectarea formelor stabilite prin Hotărârea Guvernului Federației Ruse din 17 decembrie 2014, nr. 1386. Transmiterea prealabilă de către solicitanți a datelor personale, necesare pentru perfectarea documentelor menționate, va facilita reducerea timpului de primire a acestora la următoarea prezentare personală la secția consulară sau în cadrul unei deserviri cu deplasare la fața locului.

 

Chestiuni privind asigurarea cu pensii

Pentru stabilirea plăților de pensii, precum și soluționarea oricăror chestiuni aferente este necesar să vă adresați direct la Fondul de Pensii al Rusiei (www.pfrf.ru).

În atenția cetățenilor, care locuiesc permanent în afara teritoriului Federației Ruse, care doresc să perfecteze capitalul matern (familial)

Potrivit Regulilor de depunere a cererii de eliberare a certificatului de stat pentru capital matern (familial) și de eliberare a certificatului (sau a duplicatului acestuia) pentru capital matern (familial) și a formei certificatului de stat pentru capital matern (familial), aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății și Dezvoltării Sociale al Federației Ruse din 18.10.2011 nr. 1180н, cetățenii ruși care s-au stabilit cu traiul permanent în afara teritoriului Federației Ruse și nu au un loc de trai sau de aflare permanent conformat printr-o înregistrare pe teritoriul Federației Ruse, depun cererea direct la Fondul de Pensii al Federației Ruse.

Cererile de eliberare a certificatului de stat pentru capital matern (familial) și actele necesare pot fi expediate prin poștă către Fondul de Pensii al Federației Ruse (în cazul lipsei înregistrării la locul de trai (de aflare) sau al reședinței de facto) sau organelor teritoriale ale Fondului de Pensii al Federației Ruse (dacă există o înregistrare a locului de trai (de aflare) sau al reședinței de facto). Totodată, este prevăzută necesitatea confirmării notariale a autenticității semnăturii depusă pe cerere de către solicitant.

În afară de adresarea personală a cetățenilor este prevăzută și posibilitatea ca cererea de eliberare a certificatului de capital matern (familial) să poată fi depusă de către reprezentanții legali sau alte persoane împuternicite.

În vederea acordării de ajutor cetățenilor Federației Ruse pe site-ul Fondului de Pensii al Federației Ruse www.pfrf.ru în secțiunea ”Capital matern și familial” și ”Legislație” («Материнскийсемейныйкапитал» и «Законодательство») sunt plasate informații detaliate despre ordinea în care urmează să fie completate cererile de eliberare a certificatului de capital matern (familial), despre dispunerea de mijloacele (sau de o parte din mijloacele) capitalului matern (familial), precum și despre documentele necesare.

Cetățenii care au nevoie de explicații suplimentare pot să apeleze, de asemenea, la adresele și numerele de telefon, indicate în secțiunea ”Contacte” («Контакты») de pe site-ul indicat în rândurile de mai sus al Fondului de Pensii al Federației Ruse.

 

 

Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova