Cetățenie

 

Beneficiar: Persoană fizică

Informații generale: Temeiul, condițiile și procedura de obținere și ieșire din cetățenia Federației Ruse sunt stipulate prin Legea federală "Cu privire la cetățenia Federației Ruse" din 31 mai 2002 № 62-FZ și Regulamentul cu privire la procedurile legate de cetățenia Federației Ruse, aprobat prin Decretul Președintelui Federației Ruse № 1325 din 14 noiembrie 2002.

În conformitate cu art. 32 al Legii federale "Cu privire la cetățenia Federației Ruse", cererile privind cetățenia Federație Ruse se depun la locul de domiciliu al solicitantului:

- de către persoanele care locuiesc în străinătate și nu au domiciliul în Federația Rusă - la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Federației Ruse, situate în afara Federației Ruse;

- de către persoanele care locuiesc pe teritoriul Federației Ruse – la organele teritoriale a Serviciului Federal de Migrație (ФМС).

Cererea privind schimbarea cetățeniei copilului sau a unei persoane cu capacități limitate se depune de către părinții acestuia sau de către alți reprezentanți legali la locul de domiciliu al solicitantului sau la locul de domiciliu al copilului sau persoanei inapte.

Cerererile referitoare la cetățenie se depun personal de către solicitant. Cererea se întocmește în scris conform modelului stabilit. Modelul cererii și lista informațiilor care se menționează în aceasta, precum și lista documentelor  necesare privind temeiul concret în baza căruia se obține sau se renunță la cetățenia Federație Ruse, sunt precizate în Regulamentul cu privire la procedurile legate de cetățenia Federației Ruse.

 La depunearea cererii de obținere a cetățeniei Fedrației Ruse sau de renunțare la cetățenia Federației Ruse, precum și la determinarea cetățeniei Federației Ruse conform cererii persoanelor interesate, se percepe o taxă consulară în conformitate cu legislația Federației Ruse.

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Federației Ruse sunt autorizate să emită:

a) actul care atestă posesia cetățeniei la naștere și la adopție, precum și posesia cetățeniei, dobîndită pe alte căi, prevăzute de legislația rusă;

b) oferirea cetățeniei persoanelor care, conform legii, nu au obligația de a respecta condițiile de ședere pe teritoriul Federației Ruse;

c) renunțare la cetățenie de către persoanele care locuiesc în afara Federației Ruse și care nu au domiciliu pe teritoriul Federației Ruse;

d) anularea deciziilor referitoare la cetățenie, adoptate anterior, conform art. 22 și 23 din Legea federală "Cu privire la cetățenia Federației Ruse”;

Temeiul și condițiile obținerii cetățeniei Federației Ruse sunt prevăzute în capitolul II din Legea federală "Cu privire la cetățenia Federației Ruse".

Conform procedurii simplificate, în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, sunt examinate cererile de obținere a cetățeniei Federației Ruse, depuse de cetățenii străini și apatrizii care au atins vîrsta de optsprezece ani, sunt apți de muncă și trăiesc în afara Federației Ruse, în cazul în care cetățenii și persoanele respestive:

а) au cel puțin un părinte cetățean al Federației Ruse care locuiește pe teritoriul acesteia;

b) au avut cetățenia URSS, au trăit și trăiesc în statele care au făcut parte din Uniunea Sovietică, nu au primit cetățenia acestor țări și, ca rezultat al acestor fapte, au rămas apatrizi;

Cetățenia Federației ruse se obține la naștere dacă în ziua de naștere a copilului (lista documentelor necesare):

a) ambii părinți ai acestuia sau unicul părinte al lui are cetățenia Federației Ruse (indiferent de locul de naștere al copilului);

b) unul dintre părinții lui posedă cetățenia Federației Ruse, iar altul este apatrid, recunoscut dispărut sau nu se știe unde se află (indiferent de locul de naștere al copilului);

c) ambii părinți sau singurul părinte, care trăiesc pe teritoriul Federației Ruse, sunt cetățeni străini sau apatrizi, cu condiția că copilul s-a născut pe teritoriul Federației Ruse și statul, cetățenii căruia sunt părinții sau singurul lui părinte, nu-i oferă copilului cetățenia respectivă.

 

 

Prin procedură simplificată, în misiunile diplomatice și oficiile consulare, pot obține cetățenia Federației Ruse:

а) copilul, unul din părinții căruia este cetățean al Federației Ruse - la cererea acestui părinte și cu acordul la obținerea cetățeniei Federației Ruse de către copil din partea celuilalt părinte. Un astfel de acord nu este necesar în cazul în care copilul locuiește pe teritoriul Federației Ruse;

b) copilul, unicul părinte al căruia este cetățean al Federației Ruse - la cererea acestui părinte;

 c) copilul sau persoana cu capacități limitate aflate sub tutelă/curatelă - la cererea unui tutore care are cetățenia Federației Ruse.

 

Temeiul și condițiile privind ieșirea din cetățenia Federației ruse sunt prevăzute în capitolul III din Legea federală "Cu privire la cetățenia Federației Ruse".

Temeiurile și condițiile de schimbare a cetățeniei copiilor la schimbarea cetățeniei părinților, tutorilor, precum și a cetățeniei persoanelor inapte sunt prevăzute în capitolul V din Legea federală "Cu privire la cetățenia Federației Ruse”.

Examinarea cererii și luarea deciziilor privind obținerea cetățeniei Federației Ruse și renunțarea la cetățenia Federației Ruse prin procedura simplificată se efectuează de către misiunile diplomatice și oficiile consulare în termen de 6 luni din ziua depunerii cererii și dosarului complet de acte întocmite în mod corespunzător.

 Organul competent la care a fost depusă cererea (misiunile diplomatice sau oficiile consulare) înștiințează în scris solicitantul privind decizia adoptată, în termen de o luna, la adresa specificată în cerere.

În cazul schimbării domiciliului în perioada examinării cererii, solicitantul trebuie să înștiințeze în scris asupra acestui fapt organul competent care a primit spre examinare cererea și să prezinte o copie legalizată a documentului care atestă schimbarea domiciliului. În acest caz, organul competent respectiv trimite informația privind decizia luată către organul competent la noul loc de domiciliu al solicitantului pentru executarea deciziei (eliberarea unui pașaport sau a unui alt document ).

Notă

Conform procedurii simplificate cetățenia Federației Ruse se acordă cetățenilor și apatrizilor care locuiesc pe teritoriul Federației Ruse și anume:

- Veteranilor celui de Al Doilea Război Mondial, care au avut cetățenia URSS;

- Celor născuți pe teritoriul RSFSR și care au avut cetățenia URSS;

- Persoanelor care sunt căsătorite cu un cetățean rus de cel puțin trei ani;

- Cetățenilor străini sau apatrizilor inapți de muncă, care au un fiu sau o fiică ce a atins majoratul, este apt/aptă de muncă și este cetățean rus.

Pentru consultări legate de cetățenia Federației Ruse, persoanele cu domiciliul pe teritoriul Rusiei trebuie să se adreseze organelor teritoriale ale Serviciului Federal de Migrație din raza domiciliul său, iar cei care locuiesc în străinătate pot obține informațiile privind toate aspectele legate de obținerea cetățeniei la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Federației Ruse.

 Informația privind dobîndirea cetățeniei ruse de către locuitorii Transnistriei se află în secțiunea Secția Consulară în Deplasare din Tiraspol.

Anexă №2 (pentru persoane în vîrstă de peste 18 ani)

Anexă №3 (pentru persoane în vîrstă de pînă în 18 ani)

Anexă №5 (ieșire din cetățenie)

Anexă №7 (la naștere)

Informații suplimentare