Navigaţie

 

Cooperarea comercial-economică

 

COOPERAREA COMERCIAL-ECONOMICĂ A FEDERAŢIEI RUSE CU REPUBLICA MOLDOVA

 

   În comerţul Rusiei cu Moldova funcţionează regimul de liber schimb (nu se încasează taxele de import la livrările reciproce de mărfuri).

   Potrivit datelor SFV al Rusiei, care includ indici ai comerţului cu Transnistria, scimbul ruso-moldovenesc de mărfuri în anul 2012 a constituit 2083 mil dolari SUA (106% faţă de nivelul anului 2011), inclusiv exporturile FR – 1608,9 mil dolari SUA (108,4%) şi importurile – 476,4 mil dolari SUA (101,7%).

   În anul 2011 volumul comerţului reciproc s-a majorat în comparaţie cu 2010 cu 27,7% şi a constituit 1952,2 mil dolari SUA, exporturile Rusiei au crescut cu 33,5% (1483,6 mil dolari SUA), iar importurile din Moldova s-au majorat cu 11,3% (468,6 mil dolari SUA). Creşterea schimbului de mărfuri s-a produs în principal din contul majorării volumului şi costului livrărilor în Moldova a gazelor şi exportului din Moldova a metalelor şi articolelor din acestea. Totodată, pe parcursul ultimilor trei ani se atestă creşterea considerabilă a exporturilor ruseşti în Moldova a maşinilor şi utilajului (în 2011 – cu 27,3%), a produselor industriei chimice (cu 21,7%) şi altor mărfuri.

   Baza exporturilor din Rusia în Moldova o constituie livrările de produse minerale (78,7% în 2012), mărfuri alimentare şi materie primă agricolă (7,4%), produse ale industriei chimice (4,6%), maşini, utilaj şi mijloace de transport (3,1%).

   În structura importurilor din Moldova prevalează mărfurile alimentare şi materia primă agricolă (49,1%), metalele şi articolele din acestea (23,4%), precum şi maşinile, utilajul şi mijloacele de transport, textilele, articolele textile şi încălţăminea.

   Relaţii comercial-economice cu Republica Moldova întreţin peste 50 de subiecţi ai Federaţiei Ruse. În total între regiunile Rusiei şi Guvernul Republicii Moldova sînt perfectate 28 de acorduri-cadru de cooperare.

   La şapte subiecţi din Federaţia Rusă (or.Moscova, or.Sankt-Petersburg, regiunile Belgorod, Rostov, Breansk, Moscova şi Volgograd) revin 84,5%  din schimbul bilateral total.

   Datele despre dinamica comerţului bilateral din ultimii ani sînt expuse în tabel.

 

Comerţul exterior al Federaţiei Ruse cu Republica Moldova

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Schimbul de mărfuri

1796,9

1047,4

1532,1

1952,2

2085,3

în % faţă de perioada precedentă

132,1

58,3

146,3

127,4

106,8

Exporturile FR

1145,8

695,0

1111,4

1483,6

1608,9

în % faţă de perioada precedentă

131,7

60,7

159,9

133,5

108,4

Importurile FR

651,1

352,4

420,6

468,6

476,4

  în % faţă de perioada precedentă    

132,9

54,1

119,4

111,4

101,7

Soldul

494,7

342,6

690,8

1015,0

1132,5