Legalizare

 

Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în domeniul civil, familial și penal, semnată în data de 22 ianuarie 1993 la Minsk de către țările CSI și ratificată de Federația Rusă în anul 1994, definește procedura (articolul 13) în conformitate cu care ”Documentele care, pe teritoriul unei țări care este Parte la convenție, sunt perfectate sau atestate de o instituție sau persoană autorizată în acest sens, în limitele competenței lor și în forma prevăzută și care au sigiliu oficial (ștampilă cu stemă), sunt acceptate pe teritoriul celorlalte state care sunt Părți la convenție, fără nici o altă adeverință specială.

Textul convenției poate fi găsit accesând pagina: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/