Evidența cetățenilor Rusiei aflați în afara teritoriului Federației Ruse

 

Conform legislației Republicii Moldova, cetăţenii Rusiei, sosiţi prin segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, necontrolat de autorităţile moldoveneşti, sunt obligaţi să declare traversarea frontierei în termen de 72 de ore din momentul traversării frontierei de stat la orice secţie de evidenţă şi documentare a populaţiei a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, sau la orice oficiu al Biroului Migraţie şi Azil, prin prezentarea actului de identitate național (paşaportului rus pentru călătorii în străinătate).

Departamentele și filialele biroului, menționate mia sus, le eliberează solicitanților o anexă la documentul de identintate, care va servi drept temei pentru șederea legală a acestora pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce va permite în viitor traversarea fară obstacole a frontierei Moldovei pentru a pleca ulterior în Rusia sau într-o țară terță.

Cetăţenii Federației Ruse, în ale căror paşapoarte pentru călătorii în străinătate este aplicată menţiunea privind intrarea în Republica Moldova, au dreptul să se afle pe teritoriul țării cel mult 90 de zile pe parcursul a 6 luni din data primei intrări în ţară.

Nerespectarea regulilor de intrare în Republica Moldova se sancţionează cu amendă. De asemenea, organele competente ale Republicii Moldova au dreptul de a lua decizii în legătură cu reţinerea contravenientului și expulzarea lui ulterioară din republică.

Cetățenii Federației Ruse, aflați în afara teritoriului Federației Ruse, au dreptul să se pună la evidență la misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

Punerea la evidență a cetățenilor ruși este strict voluntară și se efectuează la dorința acestora, indiferent de scopul și durata șederii în străinătate. Legislația în vigoare nu prevede restricții referitor la punerea la evidență a cetățenilor Federației Ruse. Totodată, înregistrarea la evidență sau lipsa înregistrării cetățeanului nu are consecințe juridice.

Evidența cetățenilor Rusiei în misiunile din străinătate constă în fixarea de către funcționarii consulari a datelor de contact furnizate de către cetățeni, care, în conformitate cu lege, sunt utilizate pentru a asigura drepturile, interesele și securitatea cetățenilor înșiși. În special, în cazul unei eventuale situații excepționale într-un stat străin, informațiile privind locul de ședere al cetățeanului, chiar și în cazul unei șederi pe termen scurt, precum și informațiile ce oferă posibilitatea contactării lui de urgență sau a rudelor acestuia, pot fi de importanță crucială.

Datele din evidență sunt folosite și pentru întocmirea listelor alegătorilor și participanților la referendum a cetățenilor aflați în străinătate.

Pentru a vă pune la evidență accesați următorul link.