În atenția cetățenilor moldoveni care doresc să obțină cetățenia Fderației Ruse în baza recunoașterii faptului că solicitantul este vorbitor nativ de limba rusă

În urma ultimelor modificări din legislația rusă privind cetățenia, Ambasada aduce la cunoștință următoarele.

În conformitate cu Legea Federală a Federației Ruse din 20 aprilie 2014 № 71-FZ "Cu privire la modificarea Legii Federale "Cu privire la cetățenia Federației Ruse" și unor acte legislative ale Federației Ruse" a fost stabilită procedura simplificată de acordare a cetățeniei Federației Ruse pentru cetățeni străini și apatrizi care locuiesc pe teritoriul Federației Ruse și sunt recunoscuți vorbitori nativi de limba rusă.

Cetățenii străini pot fi recunoscuți drept vorbitori nativi de limba rusă- cei care posedă, vorbesc zilnic limba rusă în familie, în viață cotidiană și în sfera culturală,- dacă aceștea, sau rudele lor pe "linia verticală", locuiesc permanent, sau, în trecut, au locuit permanent pe teritoriul Federației Ruse, sau pe teritoriul care aparținea Imperiului Rus sau Uniunii Sovietice, în limitele frontierei de stat a Federației Ruse.

Legea federală stabilește procedeul prin care cetățeanul străin sau apatridul este recunoscut drept vorbitor nativ de limba rusă; acesta presupune interviu al comisiei de recunoaștere a cetățenilor străini sau a apatrizilor în calitate de vorbitori nativi de limba rusă. Comisiile sunt formate de Serviciul Federal de Migrație (SFM) și organele sale teritoriale.

Cetățenii străini recunoscuți ca vorbitori nativi de limba rusă obțin cetățenia Federației Ruse fără respectarea cerințelor referitoare la termenul de ședere pe teritoriul Federației Ruse în condiția în care cetățenii străini în cauză renunță la cetățenia statului străin pe care o dețin. Renunțarea la cetățenie nu este obligatorie în cazul în care acest lucru este prevăzut în tratatul internațional al Federației Ruse, sau în cazul în care renunțare la cetățenia statului străin nu este posibilă din cauza unor circumstanțe care nu depind de persoana în cauză.

Pentru obținerea cetățeniei solicitantul:

 1. Se adresează comisiei SFM al Rusiei cu o cerere de recunoaştere a acestuia ca vorbitor nativ de limba rusă;

2. Obţine decizia comisiei de recunoaștere ca vorbitor nativ de limba rusă;

În vederea perfectării actelor pentru cetățenie:

1. Se adresează SFM cu o cerere pentru a i se elibera un preaviz pentru posibilitatea obținerii cetățeniei Federației Ruse și eliberarea permisului de ședere pentru o perioadă de 3 ani. Preavizul este eliberat în termen de 3 luni, permisul de ședere‒timp de 6 luni.

2. Pe parcursul a 2 ani de la data obținerii permisului de ședere depune cererea  pentru obţinerea cetățeniei ruse odată cu documentele care atestă renunţarea la cetățenia statului străin. Cererea se examinează timp de 3 luni.

Versiunea întragă a legii federale puteți afla pe site-ul "Rossiiskaea gazeta" http://www.rg.ru/2014/04/23/grazhdanstvo-dok.html