ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR RUSIEI CARE LOCUIESC PERMANENT ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI POSEDĂ O ALTĂ CETĂȚENIE

Pe data de 17 august 2014 a intrat în vigoare Ordinul Serviciului Federal de Migrație Nr. 450 din 28 iulie 2014 "Cu privire la aprobarea formelor și ordinii de înaintare a înștiințărilor privind faptul deținerii de către cetățeanul rus a unei alte cetățenii, permisului de ședere sau a unui alt document valabil care confirmă dreptul acestuia la ședere permanentă într-un stat străin".

 Conform acestui ordin, înștiințările stabilite se înaintează de către cetățeni personal, la reprezentanțele teritoriale ale Serviciului Federal de Migrație (FMS) sau se expediază prin intermediul organizației Poșta Rusiei.

Cetățenii care nu locuiesc în Federația Rusă sunt obligați să înștiințeze despre deținerea altei cetățenii după intrarea pe teritoriul Rusiei.

Informații detaliate puteți găsi pe site-ul Serviciului Federal de Migrație al Federației Ruse.

Ambasada Federației Ruse nu primește înștiințările sus menționate pentru a le transmite în continuare Serviciului Federal de Migrație al Rusiei.