ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA CARE DORESC SĂ OBȚINĂ CETĂȚENIA FEDERAȚIEI RUSE

 

În legătură cu creșterea numărului cazurilor când cetățenii Republicii Moldova depun la Secția Consulară cereri de obținere a cetățeniei ruse, indicând informații incorecte și prezentînd documente false, care confirmă aceste informații, Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova informează despre următoarele:

În primul trimestru al anului 2014 multor cetățeni ai Republicii Moldova le-a fost refuzată cererea de dobîndire a cetățeniei ruse, din cauza că aceștia au furnizat, în mod conștient, informații false. Cele mai frecvente sunt cazurile de falsificare a diplomelor de absolvire a instituțiilor de învățămînt de pe teritoriul Rusiei și a certificatelor ce ar confirma acest fapt. De asemenea, există cazuri de falsificare a copiilor pașapoartelor rusești ale "părinților" care locuiesc pe teritoriul Rusiei, precum și a documentelor de stare civilă.

Ambasada le recomandă insistent locuitorilor Republicii Moldova să nu se folosească de serviciile persoanelor de rea credință care falsifică documente în scopul depunerii ulterioare a acestora la Sectia Consulară. Urmările acestor fapte nu sunt doar cele legate de pierderi financiare considerabile și de irosirea timpului, ci și problemele cu care se pot confrunta persoanele cărora li s-a refuzat acordarea cetățeniei din cauza furnizării, în mod conștient, a informațiilor false, atunci când în viitor vor dori să obțină cetățenia rusă.