MODIFICĂRI DIN LEGISLAȚIA MIGRAȚIONISTĂ RUSĂ

(reînnoit)

 

În conformitate cu punctul 12 art. 27 din Legea Federală nr. 114-FZ din 15.08.1996 privind "Procedura de intrare în Federația Rusă și ieșire din Federația Rusă" intrarea pe teritoriul  Federației Ruse a unui cetățean străin sau unui apatrid se interzice pe termen de trei ani din momentul ieșirii din Federația Rusă în cazul în care cetățeanul sau apatridul în cauză, în timpul șederii precedente pe teritoriul Federației Ruse, a întrecut termenul de ședere de 90 de zile cumulativ în fiecare perioadă de 180 de zile. Această normă a fost introdusă de Legea Federală Nr. 389-FZ din 28.12.2013 și a intrat în vigoare pe 1 ianuarie a.c.  Înainte de a intra în vigoare, norma privind limitarea zilelor de ședere a fost valabilă doar pentru  deținătorii vizelor multiple. 

 

În conformitate cu pct. 1 art. 5 din Legea Federală nr. 115-FZ din 25 Iulie 2002 privind "Statutul juridic al cetățenilor străini în Federația Rusă" (punctul introdus prin Legea Federală № 389-FZ din 28.12.2013), termenul de ședere temporară pe teritoriul Federației Ruse a cetățeanului străin care a intrat pe teritoriul Federației Ruse în regim fără vize, deasemenea, nu poate depăși 90 de zile sumare în fiecăre perioadă de 180 de zile, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Pe lîngă aceasta, în ultima perioadă de timp, practica privind execuția juridică referitoare la acest subiect a fost considerabil modernizată, fiind monitorizate atent numărul zilelor de ședere a cetățenilor străini pe teritoriul Rusiei. În cazul sesizării încălcărilor legii Federației Ruse în vigoare, materialele se transmit organelor juridice pentru luarea deciziilor corespunzătoare. 

 

În conformitate cu punctul 8 art. 26 din Legea Federală din 15.08.1996 № 114-FZ privind "Procedura de ieșire din Federația Rusă și intrare în Federația Rusă" intrarea pe teritoriul  Federației Ruse a unui cetățean străin sau a unui apatrid poate fi interzisă pe termen de trei ani din momentul ieșirii din Federația Rusă în cazul în care cetățeanul sau apatridul în cauză, în timpul șederii precedente pe teritoriul Federației Ruse, nu a părăsit teritoriul Rusiei înainte de expirarea termenului de 30 de zile din momentul expirării perioadei de ședere temporară, excepție fiind cazurile în care părăsirea teritoriului Federației Ruse este imposibilă din motivul necesității unui tratament urgent, din cauza unei boli grave sau decesului rudei apropiate cu domiciliu în Federația Rusă, din motive de forță majoră (extraordinare și inevitabile în circumstanțele date), sau din cauza altor  calamități.

 

MODIFICĂRI ÎN LEGISLAȚIA MIGRAȚIONISTĂ RUSĂ

 

Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova aduce la cunoștință modificările din legislația migraționistă din Rusia.

Începînd cu 1 ianuarie 2014, cetățenii străini, ajunși pe teritoriul Federației Ruse în regim fără vize, se pot afla pe teritoriul Federației Ruse cel mult 90 de zile cumulativ în fiecare perioadă de 180 de zile.

Încălcarea termenului de ședere presupune interdicţie de intrare pe teritoriul Federaţiei Ruse pe o perioadă de 3 ani.

 

Intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Federației Ruse se interzice în cazul în care persoanele în cauză:

- oferă conștient informații false despre persoana sa sau referitor la scopul vizitei în Federația Rusă;

- folosesc acte false;

- nu au părăsit teritoriul Federației Ruse pîna la data expirării termenului de 30 de zile începînd din ziua terminării perioadei de ședere temporară (pe o perioadă de trei ani din momentrul ieșirii din Federația Rusă);

- în mod repetat (de două sau mai multe ori), în termen de trei ani, au fost trași la răspundere administrativă în conformitate cu legislația rusă pentru comiterea contravențiilor administrative pe teritoriul Federației Ruse (pe o perioadă de trei ani de la data intrării în vigoare a ultimei decizii privind tragerea la răspundere administrativă);

- în mod repetat (de două sau mai multe ori), în termen de un an, au fost trași la răspundere administrativă pentru comiterea contravenției administrative care prevede încălcarea ordinii și securității publice sau încălcarea regimului de ședere a cetățenilor străini sau apatrizilor pe teritoriul Federației Ruse, fie a procedurii de desfășurare a activității de muncă pe teritoriul Federației Ruse (pe o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a ultimei decizii privind tragerea la răspundere administrativă);

Toate prevederile conform cărora cetățenilor străini poate fi interzisă intrarea pe teritoriul Federației Ruse sunt prezentate în Legea Federală din 15.08.1996 № 114-FZ cu privire la "Procedura de ieșire din Federația Rusă și intrarea în Federația Rusă"

Cetățenii pot verifica posibila existență a motivului pentru interzicerea intrării pe teritoriul Federației Ruse pe site-ul Serviciului Federal de Migrație http://services.fms.gov.ru

Dragi cetățeni!

Deasemenea, puteți verifica posibila existență a motivului pentru interzicerea intrării pe teritoriul Federației Ruse și pe linia FMS (Serviciul Federal de Migrație) al Rusiei pe adresa www.services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000