Tipurile de servicii notariale

Informații privind serviciile: În conformitate cu art. 1 al Bazei legislative a Federației Ruse privind notariat din 11 februarie 1993 № 4462-1, acțiunile notariale în numele Federației Ruse pe teritoriul altor state se execută de către funcționarii oficiilor consulare ale Federației Ruse (în continuare ”consuli”), autorizați în vederea efectuării unor asemenea  acțiuni.

În conformitate cu prevederile art. 38al Bazei legislative, consulii efectuează următoarele servicii notariale:

 1. atestă tranzacțiile (contracte, testamente, procuri etc.), cu excepția contractelor de înstrăinarea unui bun imobil situat pe teritoriul Rusiei;
 2. iau măsuri în vederea protejării proprietății moștenite;
 3.  atestă veridicitatea copiilor documentelor și extraselor din acestea;
 4. atestă autenticitatea semnăturilor de pe documente;
 5. atestă veridicitatea traducerii documentelor dintr-o limbă în alta;
 6. certifică faptul că un cetățean este viu;
 7. certifică faptul aflării unui cetățean într-un anumit loc;
 8.  certifică identitatea cetățeanului cu persoana reprezentată în fotografie;
 9. certifică data de prezentare a documentelor;
 10. efectuează proteste de mare;
 11.  certifică datele despre persoane, în cazurile prevăzute de legislația Federației Ruse;
 12.  certifică faptul că semnătura olografă a persoanei cu deficiențe de vedere este identică cu reproducerea facsimilă a semnăturii sale de mănă.

Consulul poate efectua și alte activități notariale prevăzute de legislația Federației Ruse. Cu toate acestea, trebuie să se țină cont de faptul că natura și conținutul funcțiilor notariale ale oficiilor consulare depinde în mare măsură de normele convențiilor consulare încheiate de către Federația Rusă cu alte state.

Acțiunile notariale în ceea ce privește documentele întocmite în străinătate cu participarea autorităților străine sau emise de către aceste autorități, au loc doar în cazul legalizării acestoraconform ordinii stabilite(confirmarea faptului corespunderii acestor documente cu legislația statului de origine și că semnăturile funcționarilor pe documentele nu provoacă îndoieli cu privire la autenticitatea acestora).Consulii acceptă  astfel de documente fără legalizare doar în cazurile în care acest fapt este prevăzut de acordurile internaționale încheiate de către Federația Rusă cu statele străine.

Informații suplimentare