Eliberarea pașaportului pentru călătorii în străinătate cetățeanului Federației Ruse

În vederea executării Legii federale ”Privind ieșirea din Federația Rusă și intrarea în Federația Rusă” din 15 august 1996, Secția Consulară a Ambasadei FR primește cererile cetățenilor Federației Ruse de eliberare a pașapoartelor cu termenul de valabilitate de 5 ani sau a pașapoartelor de generație nouă cu purtător electronic, care au un termen de valabilitate de 10 ani, la alegerea cetățenilor.

Serviciul de stat de perfectare și eliberare a pașaportului este oferită cetățenilor care apelează personal sau prin reprezentanții lor legali (părinți, părinți adoptivi sau tutori) la Secția consulară. Primirea documentelor are loc doar în prezența cetățeanului pentru care acesta urmează să fie perfectat, precum și a reprezentantului său legal (în cazurile în care are loc perfectarea pașaportului pentru copiii de până la 18 ani sau a cetățeanului cu capacitatea de exercițiu limitată).

În scopul perfectării în timp util a pașaportului nou cetățenilor le este recomandat să apeleze la Secția consulară a Ambasadei FR cu 4 – 6 luni înainte de data expirării termenului de valabilitate a pașaportului deținut.

Perfectarea pașaportului de generație nouă cu un termen de valabilitate de 10 ani

cetățeanul cu vârsta de peste 18 ani

copilul de la 14 până la 18 ani

copilul de până la 14 ani

Perfectarea pașaportului de călătorie peste hotare cu termenul de valabilitate de 5 ani

cetățeanul cu vârsta de peste 18 ani

copilul de la 14 până la 18 ani

copilul de până la 14 ani

 

Serviciul de stat de perfectare și eliberare a pașaportului este reglementat de următoarele Regulamente administrative:

Regulamentul administrativ al Ministerului Justiției al Federației Ruse privind oferirea serviciului de stat de perfectare și eliberare a pașaportului, care certifică identitatea cetățeanului Federației Ruse în afara teritoriului Federației Ruse (Instituit prin Ordinul MAE al Rusiei din 28.06.2012, Nr. 10303; înregistrat la Ministerul Justiției al Rusiei la 20.08.2012 cu nr. 25221);

Regulamentul administrativ al Ministerului Justiției al Federației Ruse privind oferirea serviciului de stat de perfectare și eliberare a pașaportului, care certifică identitatea cetățeanului Federației Ruse în afara teritoriului Federației Ruse, care conține purtător electronic de informație (Instituit prin Ordinul MAE al Rusiei Nr. 3744 din 19.03.2014; înregistrat la Ministerul Justiției al Rusiei la 21.07.2014 cu nr. 33190).