GRAFICUL DE LUCRU

AL PUNCTULUI CONSULAR ÎN DEPLASARE ÎN OR. TIREASPOL

(luni – joi de la 9:00 pînă la 17:00, vineri de la 9:00 pînă la 16:30)

(pauză de masă 13:00 – 14:00)

 

 CETĂȚENIE

ORELE DE PRIMIRE 

1.

Audiență primară (în baza înscrierii prealabile)

intrarea №3

Luni – vineri

09:00 – 13:00,

14:00 – 16:30

A doua audiență

(potrivit timpului stabilit în cadrul audienței primare) 

intrarea №1

Luni – miercuri, vineri.

09:00 – 13:00,

14:00 – 16:30

Primirea persoanelor care nu s-au prezentat în termenul stabilit

intrarea №1

Marți

14:00 – 16:30

Cetățenia copiilor

(în baza înscrierii prealabile) intrarea №1

Joi.

09:00 – 13:00,

14:00 – 16:30

 

 

PAȘAPORT PENTRU PLECARE ÎN STRĂINĂTATE

2.

Pașaport pentru 5 ani (fără înscriere prealabilă)
intrarea №1

Luni – vineri

09:00 – 13:00,

14:00 – 16:30

Pașaport pentru 10 ani (fără înscriere prealabilă)

intrarea №2

Luni – vineri

09:00 – 13:00

Eliberarea pașapoartelor de plecare în străinătate

intrarea №1

Luni – vineri

09:00 – 13:00,

14:00 – 16:30

 

            

ALTE ACTIVITĂȚI

3.

Luarea / scoaterea de la evidență consulară 

intrarea №1

Luni – vineri

09:00 – 13:00,

14:00 – 16:30

Perfectarea certificatului de întoarcere (свидетельствнавозвращение) 

intrarea №1

Luni – vineri

09:00 – 13:00,

14:00 – 16:30

Notariat, eliberarea certificatelor de cazier judiciar

intrarea №1

Joi

09:00 – 13:00,

14:00 – 16:00

Consultații juridice 

Intrarea №2

Marți

10:00 – 12:00

 

Undele dintre activitățile menționate sunt efectuate inclusiv la Ambasada Rusiei de la Chișinău

(vezi graficul de activitate al Ambasadei)

 

 

INTRAREA ÎN CETĂȚENIA RUSĂ A LOCUITORILOR TRANSNISTRIEI –

FOȘTII CETĂȚENI AI URSS

   Punctul Consular în Deplasare din Tiraspol a început să primească cereri privind oferirea cetățeniei ruse foștilor cetățeni ai URSS, care locuiesc permanent în Transnistria și nu au obținut cetățenia unui alt stat.

Din această categorie fac parte persoanele care locuiesc permanent în Transnistria și s-au născut pe teritoriul URSS (care a încetat să existe la 26 decembrie 1991).

Înscrierea în audiență și la consultare pe marginea acestei chestiuni are loc în zilele de lucru dela 9.00pînă la 13.00 și de la 14.00 pînă la 17.00, la numărul de telefon: (00 373) 533-533-63.

Actele necesare:

- originalul și copia documentului ce confirmă faptul că persoana locuiește permanent în RMN la data depunerii cererii.

  1. pașaportul cetățeanului URSS de modelul anului 1974;
  2. pașaportul transnistrean și certificatul de naștere;
  3. certificatul persoanei fără cetățenie și certificatul de naștere;
  4. două formulare completate de cerere privind obținerea cetățeniei (inclusive pentru copii, dacă se solicit și pentru ei).

- cartea de muncă în original (dacă există);

- șase fotografii  3,5×4,5 cm (dacă este solicitată primirea în cetățenie și a copiilor, și pentru minori);

 

În cazul intrării în cetățenie împreună cu copiii

- originalul și copia certificatului de naștere al copilului;

- în caz de necesitate, documente referitoare la celălalt părinte;

  1. acordul celuilalt părinte (cetățean al Republicii Moldova sau al altui stat) cu privire la acceptarea în cetățenia Rusiei, copia pașaportului acestuia cu traducerea în limba rusă;
  2. sau decizia instanței de judecată privind declararea celuilalt părinte drept iresponsabil sau decăzut din drepturile părintești;

Dacă documentele menționate mai sus sunt perfectate în altă limbă decît rusa, este obligatorie traducerea acestora autentificată la notar.

 Acceptarea în cetățenia rusă a minorilor în baza faptului că părinții sau tutorii loc sunt cetățeni ruși se efectuează numai prin înscriere la numărul de telefon (0533) 9-55-39, la care puteți suna de la 14:00 până 16:00

 

În zilele de sărbătoare, declarate drept zile de odihnă de legislația Federației Ruse, punctul consular nu lucrează.

Secția Consulară este închisă în zilele de sîmbătă și duminică și în zilele de sărbătoare din Rusia, prevăzute la articolul 112 din Codul muncii al Federației Ruse:

§  1, 2, 3, 4, 5, 7 ianuarie;

§  23 februarie;

§  8 martie;

§  1 mai;

§  9 mai;

§  12 iunie;

§  4 noiembrie.

Potrivit părții a doua a articolului 112 din Codul muncii, în cazul în care coincid zilele de sîmbătă și duminică cu cele de sărbătoare care sunt declarate zile libere, ziua liberă va fi cea care urmează după ziua de sărbătoare ce a coincis cu ziua de odihnă.